Welkom bij HERMES!

HERMES (Haec Est Res Memorabilior: Excellens Schola)
Oud-leerlingenvereniging van het ‘s-Gravenhaags Christelijk Gymnasium (Sorghvliet)
Op deze site houden wij u op de hoogte van nieuwtjes, ontwikkelingen en activiteiten rondom onze vereniging. Uw input is van harte welkom.

Vinculum

Nummer 185 van het verenigingsblad Vinculum verschijnt half juli 2019.
De enveloppe bevat een acceptgiroformulier voor de contributie.

Kopij voor Vinculum 186 (eind november, begin december 2019) stuurt u vóór 1 november a.s. naar: redactie@hermesonline.nl

Het verminderen van handmatige werkzaamheden en verdere automatisering hebben tot gevolg, dat voor echtparen/partners twee Vincula worden verstuurd.

Algemene ledenvergadering zaterdag 21 maart 2020

De volgende algemene ledenvergadering van HERMES heeft plaats op zaterdag 21 maart 2020, van 14.30 uur tot 15.30 uur in de aula van de school (Johan de Wittlaan 22, ‘s-Gravenhage). Aansluitend is er tot 18.00 uur gelegenheid elkaar te spreken onder het genot van een hapje en een drankje. Alle HERMES-leden zijn welkom. Voor deze reünie nodigen wij speciaal de oud-leerlingen uit van de examenjaren 1960, 1970, 1980, 1995 en  2010.

This is custom heading element

Op zaterdag 16 maart jl. vierden Sorghvliet en HERMES feest. Het gymnasium  bestaat 110 jaar, de oud-leerlingenvereniging bijna 65 jaar.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van HERMES werd de HERMES-prijs uitgereikt aan Makaria Pfeiffer (’72), vanwege haar grote verdiensten voor de school en voor haar inspanningen voor de leerlingen door de jaren heen. Na afloop ontmoetten oud-leerlingen van diverse examenjaren elkaar tijdens de reünieborrel verzorgd door catering Van Leeuwen. Speciaal uitgenodigd waren de eindexamenjaren 1959, 1969, 1979, 1994 en 2009. Ook uit de examenjaren 1954 en 1949 waren oud-leerlingen naar het schoolgebouw aan de Johan de Wittlaan afgereisd.
Het buffet van de Haagse Toko Lestari werd muzikaal omlijst door salonorkest Rien Ne Va Plus. De DiscoCrew Drive-in Show zorgde daarna voor een avondje dance classics tijdens het feest voor oud-leerlingen, (oud-)personeelsleden en (oud-)bestuurders van Sorghvliet. Foto’s zijn na te bestellen bij Fotostudio Jacobson uit Den Haag.

Contributie

De quaestor verzoekt de leden om de contributie, conforn reglement, jaarlijks voor 1 april over te boeken op IBAN: NL88 INGB 0000 0343 26 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. VER. OUD-LEERLINGEN HAAGS CHR. GYMNASIUM “HERMES” te Zoetermeer. Men kan gebruik maken van de jaarlijks met Vinculum meegezonden acceptgiro. Bij betaling op andere wijze duidelijk naam en lidnummer of betalingskenmerk van de acceptgiro vermelden!

Minimumcontributie: € 10,00
Echtparen/partners: € 15,00 gezamenlijk

Op de jaarlijks meegezonden acceptgiro staat vermeld hoeveel (minimum) contributie men verschuldigd is.

Meer mag ook: donaties zijn van harte welkom!

Het lidnummer is een zevencijferig nummer bestaande uit het examenjaar gevolgd door een driecijferig volgnummer. In correspondentie volstaat ook het vijfcijferig lidnummer, dat onstaat door het weglaten van de eeuwaanduiding van het examenjaar (i.e. 19 of 20).
Voorbeeld: 2009002 of 09002.
Het lidnummer is te vinden op de jaarlijks meegezonden acceptgiro of op de adressering van de Vinculum-envelop. Het lidnummer is uiteraard ook op te vragen bij de ledenadministratie via administratie@hermesonline.nl


E-mailadressen

– bestuur / abactiaat: info@hermesonline.nl
– ledenadministratie: administratie@hermesonline.nl
– financiële zaken: financien@hermesonline.nl
– Vinculum: redactie@hermesonline.nl
– Boekenrubriek Ex Libris: publicatiesvinculum@upcmail.nl

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?