Home

Welkom bij HERMES!

HERMES (Haec Est Res Memorabilior: Excellens Schola)
Oud-leerlingenvereniging van het ‘s-Gravenhaags Christelijk Gymnasium (Sorghvliet)
Op deze site houden wij u op de hoogte van nieuwtjes, ontwikkelingen en activiteiten rondom onze vereniging. Uw input is van harte welkom.

Algemene Ledenvergadering verplaatst naar maart 2022

Vanwege de coronamaatregelen heeft het bestuur in overleg met de school besloten de Algemene Ledenvergadering te verplaatsen naar zaterdag 19 maart 2022. De jaarstukken 2021 zijn gepubliceerd in de laatste Vinculum.

Vinculum

Nummer 190 van ons verenigingsblad Vinculum verscheen eind november 2021.

Vinculum 191, het voorjaarsnummer, verschijnt eind februari november 2022.

Terugblik: lustrumfeest 2019

Op zaterdag 16 maaart 2019 vierden Sorghvliet en HERMES feest. Het gymnasium bestond 110 jaar, de oud-leerlingenvereniging bijna 65 jaar. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van HERMES werd de HERMES-prijs uitgereikt aan Makaria Pfeiffer (’72), vanwege haar grote verdiensten voor de school en voor haar inspanningen voor de leerlingen door de jaren heen. Na afloop ontmoetten oud-leerlingen van diverse examenjaren elkaar tijdens de reünieborrel verzorgd door catering Van Leeuwen.
Speciaal uitgenodigd waren de eindexamenjaren 1959, 1969, 1979, 1994 en 2009. Ook uit de examenjaren 1954 en 1949 waren oud-leerlingen naar het schoolgebouw aan de Johan de Wittlaan afgereisd.

Het buffet van de Haagse Toko Lestari werd muzikaal omlijst door salonorkest Rien Ne Va Plus.
De DiscoCrew Drive-in Show zorgde daarna voor een avondje dance classics tijdens het feest voor oud-leerlingen, (oud-)personeelsleden en (oud-)bestuurders van Sorghvliet.

Contributie

De quaestor verzoekt de leden om de contributie, conform reglement, jaarlijks voor 1 april over te boeken op IBAN: NL88 INGB 0000 0343 26 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. VER. OUD-LEERLINGEN HAAGS CHR. GYMNASIUM “HERMES” te Zoetermeer. Men kan gebruik maken van de jaarlijks met Vinculum meegezonden acceptgiro. Bij betaling op andere wijze duidelijk naam en lidnummer of betalingskenmerk van de acceptgiro vermelden!

Minimumcontributie: € 10,00

Echtparen/partners: € 15,00 gezamenlijk

Op de jaarlijks meegezonden acceptgiro staat vermeld hoeveel (minimum) contributie men verschuldigd is. Meer mag ook: donaties zijn van harte welkom! Het lidnummer is een zevencijferig nummer bestaande uit het examenjaar gevolgd door een driecijferig volgnummer. In correspondentie volstaat ook het vijfcijferig lidnummer, dat onstaat door het weglaten van de eeuwaanduiding van het examenjaar (i.e. 19 of 20; bijvoorbeeld: 2009002 of 09002). Het lidnummer is te vinden op de jaarlijks meegezonden acceptgiro of op de adressering van de Vinculum-envelop. Het lidnummer is uiteraard ook op te vragen bij de ledenadministratie via administratie@hermesonline.nl

E-mailadressen

– bestuur / abactiaat: info@hermesonline.nl
– ledenadministratie: administratie@hermesonline.nl
– financiële zaken: financien@hermesonline.nl
– Vinculum: redactie@hermesonline.nl
– boekenrubriek Ex Libris: publicatiesvinculum@upcmail.nl

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?